LUISTEREN EN SPREKEN

foto: Ansje Visser
foto: Ansje Visser

Een uitvaart samen maken is een kwestie van luisteren. Dat doe ik dan ook. Ik luister naar uw verhaal, naar wat gezegd wordt, naar wat er " gebeurt", naar de betekenis die de overledene heeft gehad en wat u met hem of haar hebt meegemaakt. Het kan allemaal vertaald worden in woorden en vormen die in de afschedsceremonie een plek krijgen.

 

Tijdens ons voorbereidingsgesprek neem ik graag de tijd om het leven van uw dierbare te leren kennen. Door te luisteren naar verhalen en herinneringen, ontstaat er een levendig beeld van wie hij of zij was. Vervolgens bespreken we samen de elementen die belangrijk zijn voor de afscheidsceremonie. Wat zijn uw gedachten en wensen? Samen stellen we de dienst samen om tot een gedenkwaardige ceremonie te komen: van muziek en sprekers tot de manier van binnenkomst en afscheid nemen en het gebruik van beeldmateriaal. 

 

Binnen 12 uur na ons gesprek ontvangt u een eerste versie van het draaiboek, waarin al onze afspraken en ideeën zijn vastgelegd. Dit draaiboek is flexibel en kan altijd worden aangepast of aangevuld naar behoefte. Ik zorg ervoor dat alle benodigde muziek wordt gedownload en aangemeld bij het crematorium of de begraafplaats, en dat eventueel beeldmateriaal op tijd wordt aangeleverd.

 

Bij mij is alles bespreekbaar. Ik sta open voor creatieve ideeen en suggesties. Ik ben gewend om te spreken voor gezelschappen. Ik kan hierdoor flexibel inspelen op de sfeer en emoties voor een persoonlijke en betekenisvolle ervaring.

 

IN MEMORIAM

foto: Ansje Visser
foto: Ansje Visser

Het valt niet mee om tijdens een uitvaart te spreken. Maar het is van onschatbare waarde voor uzelf, andere nabestaanden en de overige belangstellenden. U kunt uw relatie met de overledene bekrachtigen, de anderen opnieuw kennis met de overledene laten maken. Al zijn of haar goede en minder goede kanten belichten en uitleggen. U kunt een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan dit afscheid…
 
Dit kunt u doen door het delen en voordragen van herinneringen in een levensloop, een in Memoriam. Hierin geeft u een biografie en een beeld van uw dierbare  en wie hij of zij was met daarin enkele anekdotes die u samen beleefd heeft. Of door het kiezen of schrijven van een mooi gedicht dat de overledene typeert of de situatie belicht en uw gevoelens vertaalt.
 
Tips voor het schrijven van een In Memoriam:
·     Richt je verhaal niet tot de overledene maar tot de aanwezigen.
·     Gebruik woorden die bij u passen, dan komt het natuurlijker over

      en is het altijd goed.
·     Verlies uzelf niet in details, dat is vaak voor de toehoorders niet fijn en wordt langdradig; een enkele anekdote is genoeg.  

      Niemand is geïnteresseerd in talloze jaargetallen.
·     Probeer een levenslijn aan te houden, waarbij u vertelt van geboorte tot overlijden en van – voor de overledene – belangrijke

      mensen die hij/zij op zijn/haar levenspad ontmoet heeft, belangrijke reizen, belangrijk werk etc.

·     Niemand is voor 100% perfect, iedereen heeft zijn mindere karaktertrekjes. Laat ook altijd met milde woorden of een

      kwinkslag haar of zijn onvolkomenheid doorschemeren, het zogenaamde ‘en toch’ (het was vaak een nukkige man, maar  

      toch was hij de liefste voor…). Maar maak het ook niet mooier dan het was, anders komt u ongeloofwaardig over.

·     Probeer het ook een ‘verhaal van de levenden’ te maken; het is fijn als er hoop voor de tijd die komt uitgesproken wordt, als

      uw verhaal troostend is voor de anderen.
·     Maak het niet langer dan 5 minuten; als het langer duurt, luistert er niemand meer.
 
Ik help u graag hierbij of neem het maken van een In Memoriam van u over. In de dagen naar een uitvaart zijn er momenten voldoende om me een goed beeld te vormen van de overledene. 
Inhoudelijk heeft u de eindcontrole, ook van míjn verhaal.