BURO ELLIS&CO

WELKOM BIJ BURO ELLIS &CO

 

 

 

ELLIS MIDDELHUIS

Coach, schrijver, fotograaf

wat is levend verlies?

foto: Ellis Middelhuis
foto: Ellis Middelhuis

Levend Verlies is de term die emeritus hoogleraar van de Universiteir van Leuven, Manu Keirse, introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

Het proces van levend verlies is intensief. Met name wanneer je geconfronteerd wordt met een achteruitgang of wanneer je merkt dat je door je chronische aandoening in een fase van je leven minder kan dan iemand zonder die aandoening.

 

LEVEND VERLIES IS ER ALTIJD, HET GAAT NOOIT HELEMAAL WEG

 

Leven met levend verlies draait echter niet alleen om de verlieservaring. Het is ook een proces wat je kracht geeft. Vaak bedenk je strategieen die je helpen om met je aandoening te leven, om bijvoorbeeld te kunnen werken en mee te kunnen komen in de maatschappij. Je wordt creatiever in het bedenken van oplossingen, je krijgt een enorm doorzettingsvermogen. Steeds weer word je geconfronteerd met je beperkingen. Steeds opnieuw moet je je daartoe op de een of andere manier toe leren verhouden. Levend verlies is iets wat misschien niet altijd even op de voorgrond staat, maar nooit helemaal over gaat.

 

EMOTIES BIJ LEVEND VERLIES

 

De emoties die je ervaart kunnen heel verschillend zijn en kunnen in allerlei vormen naar buiten komen. Zomaar een paar voorbeelden: gevoelens van angst, schuld, boosheid, agressie, wanhoop en eenzaamheid. Piekeren, je niet goed kunnen concentreren en een geheugen als een zeef. Je bent gejaagd, vermoeid, huilerig en trekt je terug uit sociale contacten. Of je hebt allerlei lichamelijke kwalen: geen eetlust, slecht slapen, last van je spieren, vaker ziek en geen energie. Bovenstaande reacties zijn normale reacties op verlies en verdriet bij gezonde en evenwichtige mensen. Ook boosheid en agressie zijn dus normale, instinctieve reacties op pijn.

 

ONBEGRIP MAAKT HET OMGAAN MET LEVEND VERLIES EEN EENZAME WEG.

 

Een bijkomende moeilijkheid is dat de maatschappij het tot op zekere hoogte wel begrijpt dat je verdriet hebt omdat je partner gestorven is, in ieder geval in de eerste maanden na het overlijden. Wanneer het langer duurt en minder zichtbaar of begrijpelijk is, zoals bij levend verlies, is er veel minder begrip. " Ben je er nu nog niet overheen?, kan gevraagd worden. Of ze snappen niet dat je al heel lang last van iets hebt en daar steeds weer mee geconfronteerd wordt. " Maar je hebt die ziekte toch al heel lang?". Iets wat toch een beetje voelt als " Wat zeur je nou, je kan er nu toch wel mee omgaan?"

 

 

 

MENSEN MET LEF

MENSEN MET LEF

Boek ‘Mensen met lef’ vraagt aandacht voor levend verlies

 

Verlies kent meerdere vormen. Dat het niet altijd gaat over overlijden is niet iedereen bekend.

 

Ellis Middelhuis, ervaringsdeskundige en rouwprofessional, lanceert het boek ‘Mensen met lef: verhalen over levend verlies’ met als doel om mensen bewust te maken van het rouwproces bij aandoeningen en ziekten. Het gaat bij levend verlies, ook wel chronische rouw, om rouwgevoelens die ontstaan wanneer je afscheid neemt van verwachtingen. Manu Keirse inspireerde Ellis om het thema verder bespreekbaar te maken in de maatschappij. Het boek biedt dan ook een diepgaande blik op een levenslang proces vanuit de ervaring van mensen zoals jij en ik.

 

Levend verlies

Manu Keirse, klinisch psycholoog en autoriteit op het gebied van rouw, introduceerde de term levend verlies en verzorgt het voorwoord in het boek. Hij vertelt: “Er bestaat zoiets als chronische rouw, verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Denk daarbij aan: leven met je kind met beperkingen, leven met een chronische lichamelijke of psychische aandoening, leven met iemand die verslaafd is, ongewenste kinderloosheid, ouders en kinderen die door een verstoorde relatie elkaar niet meer zien, je kind afstaan voor adoptie, een vermissing...” Je moet je voortdurend aanpassen aan belangrijke veranderingen in je leven. Levend verlies is dus iets wat ons allemaal raakt.

 

Omgang met verandering

Het theoretische deel, verzorgd door rouw- en verliesdeskundige Joke Schippers, biedt inzichten en praktische handvatten. “Het probleem is dat men de signalen van rouw niet herkent en deze compleet negeert. Maar ook het erkennen dat het beeld van de toekomst (noodgedwongen) is veranderd” ontbreekt volgens Schippers.  Kenmerkend voor levend verlies is dat de bron van het verdriet blijft bestaan en daardoor de rouw ook steeds aanwezig is. Het verdriet kan altijd oplaaien, verwacht of onverwacht en dat verergert soms door de jaren heen.

 

Mensen met lef

Mensen met lef presenteert diverse levensverhalen van moedige mensen die, ondanks dagelijkse uitdagingen, positief in het leven staan. Ook wordt aandacht besteed aan mantelzorgers en de impact van levend verlies op hun leven. Het boek is een oproep aan de samenleving om eens te kijken naar verschillende vormen van verlies. De invloed op het mentale welzijn is groot en vraagt daarom om veel begrip van de medemens. “Ik zie het als mijn missie om aandacht te vragen voor levend verlies”, aldus Ellis. Mensen met lef: verhalen over levend verlies en veerkracht is te verkrijgen via de boekhandel of via www.troostboek.nl  en via www.bol.com