BEGELEIDING BIJ ROUW EN VERLIES

Levend Verlies

VAAK ZEGGEN MENSEN HET KOMT WEL GOED

 

NEE HET KOMT NIET GOED

WE MOETEN ER MEE LEREN OMGAAN.

DAN LIJKT HET MISSCHIEN GOED UIT TE ZIEN

MAAR GOED KOMEN DOET HET NIET

WIJ ZULLEN MOETEN LEREN OMGAAN

DAT MIJN LEVEN ANDERS IS DAN VAN ANDEREN

 

DIT NOEM JE LEVEND VERLIES

IETS VERWERKEN WAAR JE MIDDEN IN BLIJFT ZITTEN.

 

vrij naar Manu Keirse

 

 

 

 

 

 WAT IS LEVEND VERLIES

 

" Levend Verlies" is de term die Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

 

Levend verlies kun je ervaren op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld wanneer jij of een dierbare een chronische aandoening krijgt, wanneer je voor een ouder zorgt met dementie, als jij of je partner je werk kwijt raakt.

Ik richt mij in mijn coaching vooral op vrouwen met een chronische aandoening.

 

Het proces van levend verlies is pittig en intensief. Met name wanneer je geconfornteerd wordt met een achteruitgang of wanneer je merkt dat je door je chronische aandoening in een fase van je leven minder kan dan iemand zonder die aandoening.

 

" LEVEND VERLIES IS ER ALTIJD, HET GAAT NOOIT HELEMAAL WEG" .

 

Leven met levend verlies draait echter niet alleen om de verlieservaring. Ik zie ook dat het een porces is wat je kracht geeft. Vaak bedenk je strategieen die je helpen om met je aandoening te leven, om bijvoorbeeld te kunnen werken en mee te kunnen komen in de maatschappij. Je wordt creatiever in het bedenken van oplossingen, je krijgt een enorm doorzettingsvermogen.

Steeds weer word je geconfronteerd met je beperkingen. Steeds opnieuw moet je je daartoe op de een of andere manier toe leren verhouden. Levend verlies is iets wat misschien niet altijd even op de voorgrond staat, maar nooit helemaal over gaat.

 

ONBEGRIP MAAKT HET OMGAAN MET LEVEND VERLIES EEN EENZAME WEG.

" Wat zeur je nou, je kan er nu toch wel mee omgaan?"

 

Een bijkomende moeilijkheid is dat de maatschappij het tot op zekere hoogte wel begrijpt dat je verdriet hebt omdat je partner gestorven is, in ieder geval in de eerste maanden na het overlijden. Wanneer het langer duurt en minder zichtbaar of begrijpelijk is, zoals bij levend verlies, is er veel minder begrip. " Ben je er nu nog niet overheen?, kan gevraagd worden. Of ze snappen niet dat je al heel lang last van iets hebt en daar steeds weer mee geconfronteerd wordt. " Maar je hebt die ziekte toch al heel lang?". Iets wat toch een beetje voelt als " Wat zeur je nou, je kan er nu toch wel mee omgaan?"

 

 

VERLIESBEGELEIDING

 

Over het algemeen kom je er met steun van familie en vrienden goed doorheen. Soms is dit echter niet het geval en kan coaching bij levend verlies een goede ondersteuning bieden.

Het verwerken van gevoelens van levend verlies is vaak een ingewikeld proces. Je kan je er alleen in voelen. Begeleiding geeft je ondersteuning, duidelijkheid en inzicht.  Verliesbegeleiding is een speciale vorm van coaching. Rouw door levend verlies is weliswaar geen ziekte maar je kunt wel ziek worden door verlies. Coaching bij levend verlies  kan het verlies niet wegnemen, het kan je wel ondersteunen bij het accepteren en bij een manier vinden om met het verlies om te gaan.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________