WIE IS ELLIS

Schrijver: Ik heb tientallen mensen geïnterviewd over hun verlies. Ik heb de kwetsbaarheid en tegelijkertijd ook de kracht van mensen die geconfronteerd werden met verlies in hun leven mogen optekenen. Het verdriet en de veerkracht, de pijn en de inspiratie om elke dag weer iets van het leven te maken.

Dat te mogen optekenen met woorden en een bijpassend beeld was voor allen een bijzondere ervaring.

 

Het schrijven heeft geresulteerd in een boek: "Mensen met Lef, verhalen over levend verlies en veerkracht". Dit boek is begin 2024 uitgekomen.

 

Mijn vakmatige achtergrond is divers. Ik ben in 1987 afgestudeerd als maatschappelijk werker. Ik heb diverse functies in het sociaal domein vervuld: van schoolmaatschappelijk werker tot projectleider informele zorg. Vanaf 2019 ben ik werkzaam als manager van een centrum voor mantelzorg. Ik ben ook actief geweest als vertrouwenspersoon binnen de organisatie waar het mantelzorgcentrum aan verbonden is.

 

Dichtbij wat mij inspireert in het leven kwam ik in 2011. Een ongeluk die mijn leven veranderde, niet alleen fysiek maar zeker ook mentaal. In die periode kwam ik in contact met het begrip Levend Verlies. Levend Verlies is een term die door Manu Keirse is geintroduceerd. Bij Levend Verlies gaat het om rouwgevoelens die ontstaan wanneer je afscheid neemt van verwachtingen. Het gaat over gedachten hoe anders het leven had kunnen verlopen als de beperking, de ziekte of andere belangrijke gebeurtenis er niet was geweest. Maar ook over het erkennen dat het beeld van de toekomst ( noodgedwongen) is veranderd. Ik ben mij gaan scholen in rouw,-en verlies en dit heeft geleid tot het opzetten van Buro Ellis & Co.  

De takken waar ik mij mee bezighoud binnen Ellis & Co zijn: begeleiding bij rouw,- en verlies, het geven van trainingen aan professionals rondom rouw,- en verlies en schrijven. 

 

Begeleiding bij Rouw en Verlies. Naast schrijven is een andere tak binnen Buro Ellis & Co het begeleiden van mensen bij hun verlies of rouwproces. In de begeleiding belichten we diverse kanten van het verlies proces. Oog hebben voor het verlies en kijken naar het nu en voorbij het nu.

Daarnaast geef ik trainingen aan professionals rondom het thema rouw,- en verlies.